ความน่าจะเป็นก่อนซื้อ “หวย” งวดหน้า มีโอกาสถูกแค่ไหน?