ห้ามพลาด!!!หวยหลวงพ่ออำนวย งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563ห้ามพลาด!!!หวยหลวงพ่ออำนวย งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นหวยจากหลวงพ่อดังที่หลายๆท่านรู้จัก ท่านใดสนใจนำไปเป็นแนวทางได้เลยนะคะ

ห้ามพลาด!!!หวยหลวงพ่ออำนวย งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เด่น 2 – 5 – 4

เด่นชุดสามตัว
899 -827 -825
399 -327 -325
รองชุดสามตัว
875 -829 -375 -329

ชุดสองตัว
99 -27 -75 -25 -29
45 -47 -44 -49