มาอีกแล้วนะค่ะกับหวยเด็ดคนตาทิพย์มาอีกแล้วนะค่ะกับหวยเด็ดคนตาทิพย์

ข้อมูลหลักสิบ
31-61

ชุดสองตัว
36-37-34-35-32-33
64-67-66-63-62-65

หลักสิบเลขท้ายสองตัว
03-83

ชุดสองตัว
07-04-09-02
87-84-89-82